شعر آييني

شعر شاعر لرستاني در مورد حوادث تروريستي تهران

شعر دكتر محمدتقي عزيزيان در مورد حوادث تروريستي تهران

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، دكتر محمدتقي عزيزيان استاد دانشگاه و  شاعر لرستاني  در مورد حوادث تروريستي تهران  دوبيتي اي را تقديم به خانواده شهداي اين حادثه نموده است.

با ياد شهيدان،وطنم آسوده است

مي گويم از آن چه رهبرم فرموده است

با اين ترقه دلش نلرزيد ايران

اين مجلس ختم دشمنانش بوده است.

خبرهای تازه