اشعار آييني

اشعار شاعر لرستاني در وصف امام علي عليه السلام

اشعار شاعر لرستاني دكتر عزيزيان به مناسبت شهادت امام علي عليه السلام و شب هاي قدر

ناگهان بغض علی ریزش باران در چاه

پاره های جگر مردی و طوفان در چاه

 

کوچه های شب و شهری که پر از ظلمت بود

شرح می داد غمِ غربت انسان در چاه

 

سال ها پیش زمین بر تن خود می لرزید

گریه می کرد کسی با دل ویران در چاه

 

ذهن دنیا که تو را خوب به خاطر دارد

لحظه ی زل زدن چشم یتیمان در چاه

 

چند وقتی ست تو آغازِ غزل ها هستی

اول این غزلی نیز و پایان در چاه...

 

کهکشان

 

چو آبشار قد کشیده سر به زیری ات

و دست های پینه بسته ی کویری ات

 

لباس کهنه مثل دیگران به قا متت

ندیده هیچ کس نشانی از امیری ات

 

زمین حسود می شود و غبطه می خورد

زمان به زندگی ساده ی فقیری ات

 

به فرش های خوب سرزمین فارس ،هم

نمی دهند فرش پاره حصیری ات

 

طبیب گفته شیر، ناگهان یتیم ها

وکاسه کاسه کهکشان راه شیری ات

 

هنوز باورم نمی شود که رفته ای

و مانده از تو آبشار سر به زیری ات

خبرهای تازه