بيانيه سازمان بسيج مداحان استان لرستان

بيانيه خانم فلاحي استاديار بسيج مداحان استان لرستان در مورد سند 2030

سركار خانم فلاحي استاديار بسيج مداحان استان لرستان در واكنش به سند 2030 بيانيه صادر كردند.

بسم الله الرحمن الرحیم  

اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.با توجه به اینکه غایت و هدف ازآفرینش انسان ،بندگی است که با طاعت خداوند به صورت تمام وکمال شکوفا میشود وحق الطاعة  مولی رازمانی می توان گفت ذمه بشرازآن بری ءشده وباتمام وجود حق مولوی رابجا آورده که ایدءولوژی اودر راستای جهانبینی الهی باشد چراکه اسلام حتی برای آب خوردن انسان هم برنامه دارد ولازم است بایدهایی راانجام ونبایدهایی را ترک کند تا به هدف برسد ازجمله این بایدها آموزشهایی است که اکتسابی هستند وباید کسب شوند که اگر انسان بخواهد همه چیزش صبغة الله باشد باید چیزی رابیاموزد که رضای خداوند وتقریر معصوم ودرعصر غیبت تقریر ولی فقیه راشامل شود پس انسان هر علمی وهرآموزشی را نمیتواند بیاموزد بلکه چیزی را می آموزد که اورا به قرب الهی برساند نه به اهداف ومنافع فلان کشور با جهانبینی مادی.انسان میخواهد مسیر بندگیش هموارشود نه خودش ابزارووسیله برنامه های غیراسلامی شود یکی از آموزشها وقراردادهای پیشنهادی دشمن که دایه مهربانتر ازمادر شده همین قرار داد 2030 هست.تمام دنیا ایران اسلامی را نماد اسلام می دانند پس نباید اجازه داد هر آموزشی هر اطلاعاتی از نورچشمهای ما تحت شعاع نیت شوم دشمن قرار گیرد وهرقراردادی هرچند با الفاظ ظاهرا موجه برای آنان امضا شود این کشورماست که باید شاخص ها را به جهان صادر کند ما اجازه نمیدهیم ضد ارزشها جای ارزش رابگیرند همانطوری که امام حسین ع وقتی دیدن دین کمرنگ شده وبه دین عمل نمیشود وضد ارزش جای ارزش شناخته شده قیام کردند واز جان ومال واولاد خود گذشتن تا به دین حق عمل شود پس ما هم به رهبری حضرت آقا به هرقیمتی شده اجازه نمیدهیم محتوا ومضمون کتب درسی وغیر درسی کشورمان که خوراک روح نورچشمهای ماست وروحشان با آن تغذیه میشود رنگ وبوی فرهنگ غرب را بگیرد ما تمام علوم و آموزشهایمان را مقید به این میکنیم که مخالف با اسلام وقران وسیره معصومین علیهم السلام نباشد وهرعلمی که با اسلام وقران وسیره معصوم درتضاد باشد وبا آن منافات داشته باشد از نظر ما باطل است پس در عقود هروقت شرط باطل شد مشروط هم باطل است .شرط قرارداد 2030 بااسلام درتضاد است وکل قرار داد هم که مشروط به ضد ارزشهاست باطل است وازنظر ما معدوم شناخته میشود وما این موضوع را قبول نداریم وحکمی هم برآن مترتب نمیشود وبسان سالبه به انتفاع موضوع میباشد.

به گزارش خبرنگار بسيج مداحان،خواهر فلاحي در مراسم نماز جمعه و در محل پاسخگويي به مسائل شرعي  در راستاي بصيرت افزايي و روشنگري  به صحبت با جوانان در مورد سند 2030 پرداختند.

خبرهای تازه