نمازوحدت

شرکت مسئول و اعضای شورای سازمان بسیج مداحان سپاه حضرت اب الفضل علیه السلام استان لرستان درنمازوحدت دربیت نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی خرم آباد1395/11/19

شرکت مسئول و اعضای شورای سازمان بسیج مداحان سپاه حضرت اب الفضل علیه السلام استان لرستان درنمازوحدت دربیت نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی خرم آباد1395/11/19

خبرهای تازه