سفرزیارتی مشهدالرضا

حضور خواهران مداح در حرم ممطهر امام رضا علیه السلام ....جمعی از خواهران مداح استان لرستان در سفر زیارتی مشهد مقدس حضور پیدا کردند ودر کارگاه حرم شناسی شرکت کردند

حضور خواهران مداح در حرم ممطهر امام رضا علیه السلام ....جمعی از خواهران مداح استان لرستان در سفر زیارتی مشهد مقدس حضور پیدا کردند ودر کارگاه حرم شناسی شرکت کردند

خبرهای تازه