حصورامام جمعه ی رومشکان وئیس سازمان بسیج مداحان سپاه حضرت ابالفضل استان لرستان درجمع نوگلان مداح

امام جمعه محترم رومشکان ومسئول سازمان بسیج مداحان سپاه استان لرستان جناب اقای محمودوند در جمع نوگلان حسینی شهرستان خرم اباد حضور پیدا کردند وامام جمعه محترم رومشکان در مورد اهمیت مداحی برای نوگلان حسینی صحبت کردند ودر پایان هدایایی را به نوگلان حسینی ....

امام جمعه محترم رومشکان ومسئول سازمان بسیج مداحان سپاه استان لرستان جناب اقای محمودوند در جمع نوگلان حسینی شهرستان خرم اباد حضور پیدا کردند وامام جمعه محترم رومشکان در مورد اهمیت مداحی برای نوگلان حسینی صحبت کردند ودر پایان هدایایی را به نوگلان حسینی تقدیم کردندتاریخ 5/12/1395 محل: دارالقران بسیج

خبرهای تازه