برگزاری کلاس نغمه شناسی

شرکت سرگروههای بسیج مداحان در کلاس اموزش نغمات ...روز پنج شنبه مورخ1395/12/5ساعت 15 الی17/30 در سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد برگزارشد حاضر شدند

شرکت سرگروههای بسیج مداحان در کلاس اموزش نغمات ...روز پنج شنبه مورخ1395/12/5ساعت 15 الی17/30 در سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد برگزارشد حاضر شدند

خبرهای تازه