گردهمایی مداحان ومدیران...هیئات

سم الله الرحمن الرحیم امروزروزجمعه 1395/12/5هم اکنون گردهمائی مدیران مداحان وخادمین هیئات استان لرستان باحضورجناب آقای رحیم آب فروش وحجت الاسلام شیخ مجتبی عزیزی ودکتراردشیرمنظمی ومداح حاج مهدی رسولی

نسخه مناسب چاپ
سم الله الرحمن الرحیم امروزروزجمعه 1395/12/5هم اکنون گردهمائی مدیران مداحان وخادمین هیئات استان لرستان باحضورجناب آقای رحیم آب فروش وحجت الاسلام شیخ مجتبی عزیزی ودکتراردشیرمنظمی ومداح حاج مهدی رسولی

خبرهای تازه