گردهمایی مداحان ومدیران...هیئات

سم الله الرحمن الرحیم امروزروزجمعه 1395/12/5هم اکنون گردهمائی مدیران مداحان وخادمین هیئات استان لرستان باحضورجناب آقای رحیم آب فروش وحجت الاسلام شیخ مجتبی عزیزی ودکتراردشیرمنظمی ومداح حاج مهدی رسولی

سم الله الرحمن الرحیم امروزروزجمعه 1395/12/5هم اکنون گردهمائی مدیران مداحان وخادمین هیئات استان لرستان باحضورجناب آقای رحیم آب فروش وحجت الاسلام شیخ مجتبی عزیزی ودکتراردشیرمنظمی ومداح حاج مهدی رسولی

خبرهای تازه